CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN

ARTEX SAIGON IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY FOR FINE ARTS HANDICRAFTS AND SMALL INDUSTRY PRODUCTS

住所: 161, Dong Khoi Street, Ward Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City

電話: +84-28-38229339 - Fax: +84-28-38225758

メール: imex@artexsaigon.com.vn - ホームページ: artexsaigon.com.vn